Candle in the Wind!

by Влади Неколов

Днес гледах кралската сватба и един човек липсваше. Какъв по-хубав начин да почетем паметта му от този с една от най-красивите песни на миналия век.